Põrandaküte

Kirjeldus põrandaküttele

Põrandaküte on suhteliselt uus kütteliik võrreldes harjumuspäraste radiaatoritega. Antud kütteliiki kasutatakse korterite, eramajade ja äripindade kütmisel. Betoonpõrand täidab korraga kahte ülesannet: esiteks ta akkumuleerib soojuse endasse ja teiseks kiirgab ühtlaset soojuse köetavasse ruumi. Põrandaküte võimaldab ühtlaselt jaotada soojust ja säästa kuni 30% küttekuludest.

Põrandakütte eelisteks võib tuua välja tema ökonoomsuse, mugava keskkonna loomise ja ruumi parema kasutuse (kuna seina pinnad ei ole koormatud radiaatoritega) ja ka selle, et põrandakütte süsteemi saab ise ehitada.

Antud artikkel on pühendatud põrandakütte süsteemi töö kirjeldamiseja ja etapide järgi paigalduse kirjeldamisega.

Põrandakütte tööpõhimõte

Veega põrandakütte all mõeldakse katlaga soojaks köetud vett, mis läbib põrandas paigaldatut torusid. Küttevesi jagatakse erinevate ruumide vahel kollektori abil.

Veega põrandakütte liigid

Eristatakse kahte liiki põrandakütete: betoonpõrandale ja puitpõrandale. Betoonpõranda puhul toimub põrandaküttetoru paigaldus betoonivalu sisse.  Puitpõrandate puhul paigaldatakse põrandaküttetoru laagide vahele paigaldatud alumiiniumist soojusjaotusplaatide peale.

Põrandakütte komplekt koosneb järmistest komponentidest:

1. Põrandaküttetoru
2. Isolatsiooni materjalid
3. Tsirkulatsiooni pump ja segusõlm
4. Põrandaküttekollektor ja 
kollektorikapp
5. Kuulkraanid
6. Põrandakütte automaatika
7. Ruumide termostaadid
8. Kollektori ajamid
9. Lisadetailid – paindetoed, kinnitused

Kui põrandaküte on mõeldud ruumi lisakütteks, siis arvutused võib teha iseseisvalt. Juhul kui põrandaküte on põhiküte, siis arvutused on soovitatav teha eriala spetsialistide juures.

Paigaldus koosneb

Iseseisvalt teostatav põrandakütte paigaldus peab koosnema järgmistest etappidest:
1. Põrandakütte kollektori paigaldus koos kollektorikapiga
2. Põranda pinna ettevalmistus
3. Juhtmestiku vedamine ruumide ja kollektori vahel ruumide termostaatide jaoks
4. Põrandakütte vee temperatuuri reguleerimine

Järgnevalt vaatleme kirjeldatud etapid üksikasjalikumalt.

Kollektori paigaldus.

Paigaldustööd tuleb alustada kollektorikapi paigaldusest. Kollektorikapp peab olema paigaldatud võimalikult võrdsel kaugusel kõikidest tarbimiskohtadest. Seega kui põrandaküte  on vaja paigaldada kahte ruumi, siis peaks kollektor paiknema nende tubade vahel.

Selleks et lõpptulemus oleks hea, soovitame paigaldada seinasisene kollektorikapp.  Kui ruumide vaheseinad ei ole valmis, siis peab kollektorikapi paigaldama tulevase põranda pinna kõrgusele. Kui aga seinad on olemas, siis paigaldakatse kollektorikapp seina sisse põranda peale.

Milleks üldse kollektori kappi paigaldada?

Põrandakütte süsteemi üheks tähtsamaks osaks on kollektor mille juurde ühendatakse põrandaküttetorud ja katla peale ja tagasivoolutorud.  Kõik need seadmed paigutatakse kompaktselt kollektori kappi, kus neid hiljem ei ole näha.

Peale kollektorikapi paigaldamist, tuuakse  katlamajast kaks magistraaltoru (pealevool ja tagasivool). Pealevoolutoru kaudu tuleb kollektorisse kuum küttevesi, tagasivoolu toru kaudu jahtunud vesi liigub tagasi katlasse. Enne kollektoriga ühendamist paigaldatakse peale ja tagasivoolu torudele kuuklraanid ameerika muttri ja termomeetriga (kollektori kuulkraan). Kuulkraanide abil saab vajadusel sulgeda pealevoolu ja tagasivoolu torusid. NB! Kuulkraani tööasent on avatud. Kuulkraani võib olla suletud ainult lühikest aega. Kuulkraaniga ei tohi süsteeme tasakaalustada ja jätta neid poolenisti lahti.

Seejärel paigaldatakse põrandakütte kollektor koos õhutusventiilide, tühjenduskraanide ja eurokoonus mutritega.

Põranda ettevalmistamine küttetorustiku paigalduseks.

Põrandaküttetoru tohib paigaldada ainult eelnevalt ettevalmistatud pinnale. Ettevalmistus algab aluspinna koristamisest prahist ja aluspinna tasapinna kontrollimisest. Aluspind peb olema loodis.
Aluspinna loodimine on oluline, sest vastasel juhul betooni kiht erineva paksusega ja paigaldatud põrandaküttetoru on erineval sügavusel. Selle tulemusena põranda ülessoojenemine ei saa ühtlane.
Aluspind on vaja tasandada kui nurkade kõrguste vahe on suurem kui  1cm. Seejärel paigaldatakse soojusisolatsiooni materjaal tasandatud pinnale.

Seina ääred kaetakse betooni servalindiga kogu perimeetri ulatuses. See on vajalik et kompenseerida betoonpõranda paisumise. See servalindi osa mis jääb nähtavale peale põranda valu lõigatakse maha.

Küttesüsteemi üheks tähtsaks komponendiks on soojusisolatsioon.

Põrandakütte ehitusel kasutatakse soojustuseks:
1. Penoplasti
2. Mineraal või klaasvilla
3. Kergkruusa

Soojustusmaterjalid mida kasutatakse vannitubade, saunade, pesuruumide ehitusel peavad olema niiskuskindlad.

Põrandaküttetoru paigaldamine betoonpõrandate sisse

Toru paigalduse põrandakütte jaoks võite te teha iseseisvalt.
Selle töölõigu tähtsam osa on põrandaküttetoru kinnitamine kõikides köetavates ruumides.
Kõige levinum viis toru paigaldamiseks on eelnevalt soojustusmaterjali peale maha laotatud armatuurvõrgu külge sidumine. Selle meetodi puhul seotakse põrandaküttetoru armatuuri külje armatuuri sidumistraadiga. Veeküttega põrandate ühe kontuuri pikkus ei tohu ületada 80 meetrit. Juhul kui kaheksakümne meetriga ei saa kogu toa pinna kaetud, tuleb teha kaks kontuuri. Ühe toa kontuurid peavad olema ühte pikkust. Torude paigaldamise vahe mitte suurem kui 30cm.
Toru peab paigaldama suunaga külmematelt tsoonidelt soojemate poole (välisseina poolt vaheseina poole). Toru paigaldusel kollektori juures kasutatakse paidetugesid. Paidetoed võimaldavad väiksema raadiusega pöörata torud põrandapinnalt seina külge kollektorisse.
NB. Torud peavad tulema kollektorisse vaheldumisi – pealevaal/tagasivool.

Surveproov paigaldatud põrandaküttetorule tuleb teha enne betoonpõranda valamist. Põrandakütte toru peetakse korrektselt paigaldatuks kui 6 bar surve juures ei avastata lekkeid ja surve ei lange. Põranda betooni kivistumise ajaks arvestatakse mitte vähem kui 10 päeva. Ainult hoolikalt juhiseid jälgides saab põrandakütte süsteem korrektselt paigaldatud.

Põrandakütte paigaldamine puitpõrandatele

Puitpõranda alla põrandakütte ehitamise jaoks kasutatakse alumiiniumist soojusjaotusplaate. Need on saadaval nii 16mm ja 20mm põrandaküttetorule. Plaatide pikkus on 1 meeter ja laius 180mm. Alumiiniumi paksus on 0,4mm. Plaadid kinnitatakse põranda talade külge ehitusliku klambripüstoliga.

NB! Plaadid ei tohi olla serviti koos, vahe peab olema vähemalt 5mm.
Muus osas on reeglid samad kui betoonpõranda puhul.
Olevenalt põrandakattest paigaldataks otse alumiinium plaatide peale põrand.

Põrandaküttesüsteemi reguleerimine

Parema tulemuse saavutamise jaoks paigaldatakse ruumi ruumitermostaat ja kollektori peale elektriline ajam. Neid on saadaval nii juhtmetega versioone kui ka juhtmevabasid. Tänu automaatikale töötab teie põrandakütte kõige tõhusamalt.
Soovitatav põrandakütte pealevoolu vee temperatuud 34°C. Vee temperatuuri saab reguleerida termostaadiga kolmikventiiliga, kollektori pealevoolu ette paigaldatud termostaatventiiliga või 3D ventiiliga.

Küsimuste korral palun kirjutage meile
Scroll to Top